#

KVKK AYDINLATMA METNİ

AFJET AFYON JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş.’NİN
TEDARİKÇİLERE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
AFJET AFYON JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. (bundan sonra “AFJET” olarak adlandırılacaktır) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
İşbu bilgilendirme, AFJET’in Kanunlar kapsamında ilgili taraflara yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. Bu aydınlatma metni Tedarikçileri, Müşterileri, Personelleri, Aday Personelleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ziyaretçileri kapsamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI, İŞLENMESİNİN AMAÇLARI, YÖNTEMİ VE AKTARIMI, VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ
- MÜŞTERİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI, İŞLENMESİNİN AMAÇLARI, YÖNTEMİ VE AKTARIMI
Hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan çalışanlara yönelik başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

• Adınız Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Kimlik Sıra Numaranız, Fotoğrafınız, Anne-Baba Adı ve Soyadınız, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer Bilginiz, Cilt Numaranız, Aile Sıra Numaranız, Kütük Numaranız, Medeni Durumunuz, Cinsiyetiniz, (KİMLİK BİLGİLERİNİZ)
Isı sisteminin devreye alınabilmesi için abonelik işlemleri, mülk doğrulama ve abonelik kartının oluşturulması, Abonelik işlemlerinin yapılması için ilgili kişi veya kurum tarafından yetkilendirilmiş kişilerin (Veli, Vasi, Vekalet sahibi, Yönetim Kurulu vb.) Kimlik bilgilerinin doğrulanması amacıyla işlenmekte; Elden beyan ve sözleşmeler yöntemiyle elde edilmekte; T.C. Mahkemeleri’ne ve anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarına hukuki yükümlülüklerimiz yerine getirmek ve haklarımızı kullanabilmek amacıyla aktarılmaktadır.

• Telefon Bilginiz, Mail Adresiniz, Tapu Bilginiz,
Isı sisteminin devreye alınabilmesi için abonelik işlemleri, mülk doğrulama ve abonelik kartının oluşturulması amacıyla işlenmekte; Elden beyan ve sözleşmeler yöntemiyle elde edilmekte; T.C. Mahkemeleri’ne ve anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarına hukuki yükümlülüklerimiz yerine getirmek ve haklarımızı kullanabilmek amacıyla aktarılmaktadır.

• Adınız Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz, Mail Adresiniz, Telefon Numaranız, Banka Hesap Bilgileriniz,
Abonelerin bankaya yaptığı ödemelerin sisteme yüklenmesi ve fazla yapılan ödemeleri geri iadesi amacıyla işlenmekte; Bankalardaki kayıtlar, mail, mükerrer ödeme dilekçesi, dekont yöntemiyle elde edilmekte; Bankalara belirtilen amaç doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Ses kaydınız,
Mal/hizmet satış ve satış sonrası faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmekte; Çağrı merkezi ses kayıt cihazı yöntemiyle elde edilmekte; Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılabilmektedir.
• Kurumumuzda denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
İşyeri güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla işlenmekte; Kamera kayıt sistemi yöntemiyle elde edilmektedir.

• IP Numaranız, MAC Adresiniz, Bilgisayar Adınız,
Müşteri ve ziyarete gelen misafirlerin 5651 sayılı Kanun’a uygun olarak internet çıkışlarının loglanması amacıyla işlenmekte; HotSpot Yazılımı yöntemi ile elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” AFJET’in ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.
MÜŞTERİLER İÇİN KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda; yukarıda yer verilen amaçlar ile AFJET’in faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AFJET’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
• Adınız Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Kimlik Sıra Numaranız, Fotoğrafınız, Anne-Baba Adı ve Soyadınız, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer Bilginiz, Cilt Numaranız, Aile Sıra Numaranız, Kütük Numaranız, Medeni Durumunuz, Cinsiyetiniz, (KİMLİK BİLGİLERİNİZ)
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca gerekli olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; abonelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, ç bendi gereği; Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, AFJET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Telefon Bilginiz, Mail Adresiniz, Tapu Bilginiz,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; abonelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, ç bendi gereği; Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca, AFJET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Banka Hesap Bilgileriniz,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; abonelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması, ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Ses kaydınız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; abonelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca gerekli olması,
İlgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Kurumumuzda denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, f bendi gereği; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili verilerin işlenmesinin hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• IP Numaranız, MAC Adresiniz, Bilgisayar Adınız, İnternet Log Kayıtlarınız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.

TEDARİKÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI, İŞLENMESİNİN AMAÇLARI, YÖNTEMİ VE AKTARIMI
Sizlere yüksek standartlarda ve mevzuata uygun hizmet verebilmek için kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak sözleşmeler, elden teslim, mail ve faturalar aracılığıyla elde etmekteyiz.
Bu kapsamda hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan ürün ve hizmet alanlara yönelik başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
• Adınız Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz, Mail Adresiniz, Telefon Numaranız,
Mal ve hizmet alımları için teklif toplama, sözleşme imzalanması ve satın alma sürecinin işletilmesi amacıyla işlenmekte; İnternet, Mail, Broşür /Kartvizit, Sözleşme yöntemiyle elde edilmektedir.
• Adınız Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz, Mail Adresiniz, Telefon Numaranız, Banka Hesap Bilgileriniz,
Mal ve hizmet faturalarının muhasebeleştirme, ödeme ve resmî kurumlara beyan edilmesi amacıyla işlenmekte; Faturalar ve mail yöntemiyle elde edilmekte; Vergi Dairesi’ne, Yeminli Mali Müşavire ve Bankalara belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.
• Kurumumuzda denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmekte; kamera kayıt sistemi yöntemiyle elde edilmektedir.
Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” AFJET’in ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.
TEDARİKÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar ve AFJET’in faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AFJET’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
• Adınız Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Adresiniz, Mail Adresiniz, Telefon Numaranız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca zorunlu olması,
ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Adınız Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz, Mail Adresiniz, Telefon Numaranız, Banka Hesap Bilgileriniz,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması,
ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Kurumumuzda denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, f bendi gereği; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili verilerin işlenmesinin hukuki sebebini oluşturmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI, İŞLENMESİNİN AMAÇLARI, YÖNTEMİ VE AKTARIMI
Hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan çalışanlara yönelik başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

• Adınız Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Kimlik Sıra Numaranız, Fotoğrafınız, Anne-Baba Adı ve Soyadınız, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer Bilginiz, Cilt Numaranız, Aile Sıra Numaranız, Kütük Numaranız, Medeni Durumunuz, Cinsiyetiniz, (KİMLİK BİLGİLERİNİZ),
Yönetim Kurulu Üyelerinin imza sirkülerinin muhafaza edilmesi, resmi işlemlerde kullanılması ve huzur hakkı ödemelerinin yapılması amacıyla işlenmekte; Elden beyan yöntemiyle elde edilmekte; Banka ile resmi ve özel kurumlara belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.
• Adresiniz, mail adresiniz, telefon numaranız, banka hesap bilgileriniz,
Yönetim Kurulu Üyelerinin imza sirkülerinin muhafaza edilmesi, resmi işlemlerde kullanılması ve huzur hakkı ödemelerinin yapılması amacıyla işlenmekte; Elden beyan yöntemiyle elde edilmekte; Banka ile resmi ve özel kurumlara belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.
• Kamera Kayıtlarınız,

Tesis ve çevresel güvenliğin sağlanması amacıyla işlenmekte; Kamera kayıt sistemi yöntemiyle elde edilmektedir.
• IP Numaranız, MAC Adresiniz, Bilgisayar Adınız, İnternet Log Kayıtlarınız,
Çalışanların 5651 sayılı Kanun’a uygun olarak internet çıkışlarının loglanması amacıyla işlenmekte; HotSpot Yazılımı yöntemi ile elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” AFJET ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.
-
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verilerinizi sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile yukarıda yer verilen amaçlar ve AFJET’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AFJET’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi, -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
• Adınız Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Kimlik Sıra Numaranız, Fotoğrafınız, Anne-Baba Adı ve Soyadınız, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer Bilginiz, Cilt Numaranız, Aile Sıra Numaranız, Kütük Numaranız, Medeni Durumunuz, Cinsiyetiniz, (KİMLİK BİLGİLERİNİZ),
• Adresiniz, mail adresiniz, telefon numaranız, banka hesap bilgileriniz,

6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülmüş olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, ç bendi gereği; TC Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (Mersis) uygulaması uyarınca, AFJET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, b bendi gereği; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan kişi olmanız halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
İlgili verilerin işlenmesinin hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Kamera Kayıtlarınız,

6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, f bendi gereği; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili verilerin işlenmesinin hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• IP adresiniz, MAC Adresiniz, Bilgisayar Adınız, İnternet log kayıtlarınız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
Ayrıca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

PERSONELLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI, İŞLENMESİNİN AMAÇLARI, YÖNTEMİ VE AKTARIMI
Hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan çalışanlara yönelik başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

• Adınız Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Kimlik Sıra Numaranız, Fotoğrafınız, Anne-Baba Adı ve Soyadınız, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Nüfusa Kayıt Olduğunuz Yer Bilginiz, Cilt Numaranız, Aile Sıra Numaranız, Kütük Numaranız, Medeni Durumunuz, Din Bilginiz, Cinsiyetiniz, (KİMLİK BİLGİLERİNİZ),
Çalışan personellerin resmi ve özlük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte; İş Başvuru formu, mail, elden belge beyanı, çalışma belgesi yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, İŞKUR’a, İcra Dairesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, TC Mahkemeleri’ne, Notere, Yetkili Eğitim ve Danışmanlık Firmasına, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Eşinizin Adı Soyadı TC Kimlik Numarası, Çocuklarınızın Adı Soyadı TC Kimlik Numarası, (AGİ Formu)
Çalışan personellerin resmi ve özlük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte; İş Başvuru formu, mail, elden belge beyanı, çalışma belgesi yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, İŞKUR’a, İcra Dairesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, TC Mahkemeleri’ne, Notere, Yetkili Eğitim ve Danışmanlık Firmasına, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Kan Grubunuz, Engel Durumunuz, Sağlık Bilginiz,
Çalışan personellerin resmi ve özlük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte; İş Başvuru formu, mail, elden belge beyanı, çalışma belgesi yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, İŞKUR’a, İcra Dairesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, TC Mahkemeleri’ne, Notere, Yetkili Eğitim ve Danışmanlık Firmasına, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Banka Hesap Numaranız,
Çalışan personellerin resmi ve özlük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte; İş Başvuru formu, mail, elden belge beyanı, çalışma belgesi yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, İŞKUR’a, İcra Dairesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, TC Mahkemeleri’ne, Notere, Yetkili Eğitim ve Danışmanlık Firmasına, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla işlenmekte; Elden beyan yöntemiyle elde edilmekte; Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarım yapılmaktadır.

• Adres Bilginiz, Mail Adresiniz, Telefon Bilginiz,
Çalışan personellerin resmi ve özlük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte; İş Başvuru formu, mail, elden belge beyanı, çalışma belgesi yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, İŞKUR’a, İcra Dairesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, TC Mahkemeleri’ne, Notere, Yetkili Eğitim ve Danışmanlık Firmasına, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Adli Sicil Kaydınız,
Çalışan personellerin resmi ve özlük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte; İş Başvuru formu, mail, elden belge beyanı, çalışma belgesi yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, İŞKUR’a, İcra Dairesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, TC Mahkemeleri’ne, Notere, Yetkili Eğitim ve Danışmanlık Firmasına, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Öğrenim Bilgisi, Disiplin Kayıtlarınız, Askerlik Bilginiz,
Çalışan personellerin resmi ve özlük işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmekte; İş Başvuru formu, mail, elden belge beyanı, çalışma belgesi yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, İŞKUR’a, İcra Dairesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, TC Mahkemeleri’ne, Notere, Yetkili Eğitim ve Danışmanlık Firmasına, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.
• Ses Kayıtlarınız,

Müşteri, çalışan ve ziyaretçilerin arama kayıtlarının güvence altına alınması amacıyla işlenmekte; Santral cihazı yöntemiyle elde edilmektedir.
• Kamera Kayıtlarınız,

Tesis ve çevresel güvenliğin sağlanması amacıyla işlenmekte; Kamera kayıt sistemi yöntemiyle elde edilmektedir.
• IP Numaranız, MAC Adresiniz, Bilgisayar Adınız,
Çalışanların 5651 sayılı Kanun’a uygun olarak internet çıkışlarının loglanması amacıyla işlenmekte; HotSpot Yazılımı yöntemi ile elde edilmektedir.
Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” AFJET ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.
- PERSONELLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verilerinizi sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile yukarıda yer verilen amaçlar ve AFJET’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AFJET’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi, -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
• Adınız Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Kimlik Sıra Numaranız, Fotoğrafınız, Anne-Baba Adı ve Soyadınız, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer Bilginiz, Cilt Numaranız, Aile Sıra Numaranız, Kütük Numaranız, Medeni Durumunuz, Din Bilginiz, Cinsiyetiniz, (KİMLİK BİLGİLERİNİZ),
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 4857 sayılı İş Kanunu’nda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülmüş olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; iş sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması,
İlgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• -Adres Bilginiz, Mail Adresiniz, Telefon Bilginiz,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; iş sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, ç bendi gereği AFJET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, b bendi gereği; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan kişi olmanız halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Eş ve Çocuk Adı Soyadı, TC Kimlik numaraları,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Kan grubunuz, engel durumunuz ve sağlık bilginiz,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, AFJET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle ilgili verileriniz işlenmektedir. Ancak bu verilerinizi işleyebilmemiz için 6698 sayılı Kanun m. 6 gereği açık rızanıza ihtiyacımız bulunmaktadır.
• Banka Hesap Numaranız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, c bendi gereği; işverenin iş sözleşmesinden doğan ücret ödeme borcu ile ilgili olması, ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Kurumumuzda denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, f bendi gereği; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili verilerin işlenmesinin hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülük, ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• IP adresiniz, MAC Adresiniz, Bilgisayar Adınız, İnternet log kayıtlarınız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, a bendi gereği; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu’ndan kaynaklanan yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
Ayrıca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

ADAY PERSONELLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI, İŞLENME AMAÇLARI VE AKTARILMASI
Yeni personelin işe alınması ve/veya değerlendirilmesi amacıyla gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;
• Adınız ve Soyadınız,
• Fotoğrafınız,
• Cinsiyetiniz,
• Telefon Bilginiz ve mail adresiniz,
• Eğitim Bilgileriniz,
• Askerlik Durumunuz,
• Kurumumuzda denetim amaçlı alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız (İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmekte ve 6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, f bendi gereği; Kamera kayıt sistemi yöntemiyle elde edilmekte; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili verilerin işlenmesinin hukuki sebebini oluşturmaktadır).

Yukarıda belirtilen “Kişisel Verileriniz” AFJET ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir. İlgili verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.
ADAY PERSONELLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verilerinizi sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak İŞKUR, iş başvuru formu, mail yöntemiyle yazılı, görsel, ya da elektronik olarak yukarıda yer verilen amaçlar ve AFJET’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AFJET’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi, -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Henüz iş ilişkisinin kurulmamasından dolayı, değerlendirme amacıyla toplanan işbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebini kabul etmeniz durumunda açık rızanız oluşturacaktır.

İŞTEN AYRILAN PERSONELLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI, İŞLENMESİNİN AMAÇLARI, YÖNTEMİ VE AKTARIMI
Hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan çalışanlara yönelik başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

• Adınız Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Kimlik Sıra Numaranız, Fotoğrafınız, Anne-Baba Adı ve Soyadınız, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer Bilginiz, Cilt Numaranız, Aile Sıra Numaranız, Kütük Numaranız, Medeni Durumunuz, Din Bilginiz, Cinsiyetiniz, (KİMLİK BİLGİLERİNİZ),
İşten ayrılan personellerin geçmiş evraklarının muhafaza edilmesi amacıyla işlenmekte; Özlük dosyaları yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, TC Mahkemeleri’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, İcra Dairesi’ne, İŞKUR’a, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Eşinizin Adı Soyadı TC Kimlik Numarası, Çocuklarınızın Adı Soyadı TC Kimlik Numarası, (AGİ Formu)
İşten ayrılan personellerin geçmiş evraklarının muhafaza edilmesi amacıyla işlenmekte; Özlük dosyaları yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, TC Mahkemeleri’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, İcra Dairesi’ne, İŞKUR’a, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Kan Grubunuz, Engel Durumunuz, Sağlık Bilginiz,
İşten ayrılan personellerin geçmiş evraklarının muhafaza edilmesi amacıyla işlenmekte; Özlük dosyaları yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, TC Mahkemeleri’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, İcra Dairesi’ne, İŞKUR’a, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Banka Hesap Numaranız, SGK Kayıtlarınız,
İşten ayrılan personellerin geçmiş evraklarının muhafaza edilmesi amacıyla işlenmekte; Özlük dosyaları yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, TC Mahkemeleri’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, İcra Dairesi’ne, İŞKUR’a, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Adres Bilginiz, Mail Adresiniz, Telefon Bilginiz,
İşten ayrılan personellerin geçmiş evraklarının muhafaza edilmesi amacıyla işlenmekte; Özlük dosyaları yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, TC Mahkemeleri’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, İcra Dairesi’ne, İŞKUR’a, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Adli Sicil Kaydınız,
İşten ayrılan personellerin geçmiş evraklarının muhafaza edilmesi amacıyla işlenmekte; Özlük dosyaları yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, TC Mahkemeleri’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, İcra Dairesi’ne, İŞKUR’a, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.

• Öğrenim Bilgisi, Disiplin Kayıtlarınız, Askerlik Bilginiz,
İşten ayrılan personellerin geçmiş evraklarının muhafaza edilmesi amacıyla işlenmekte; Özlük dosyaları yöntemiyle elde edilmekte; SGK’ya, TC Mahkemeleri’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne, Jandarma Komutanlığı’na, İcra Dairesi’ne, İŞKUR’a, Sigorta Şirketlerine belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarım yapılmaktadır.
Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” AFJET ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.
İŞTEN AYRILAN PERSONELLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verilerinizi sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile yukarıda yer verilen amaçlar ve AFJET’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AFJET’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi, -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
• Ad ve Soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Kimlik Sıra Numaranız, Fotoğrafınız, Anne Adı Soyadınız, Baba Adı Soyadınız, Doğum Yeri ve tarihiniz, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer, Cilt Numaranız, Aile Sıra Numaranız, Kütük Numaranız, Eski Soyadınız, Cinsiyetiniz, Medeni durumunuz, Din Bilginiz (Kimlik verileri), Eş Adı Soyadınız, Eş TC Kimlik Numaranız, Çocuk Adı Soyadınız, Çocuk TC Kimlik Numaranız, Adresiniz, Askerlik Bilginiz, Banka Hesap Numaranız, Adres Bilginiz, Mail Adresiniz, Telefon Bilginiz, Adli Sicil Kaydınız, Öğrenim Bilginiz, AGİ Formunuz, Disiplin Kayıtlarınız, SGK Sicil Numaranız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, ç bendi gereği; Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca AFJET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
• Kan Grubunuz, Engel Durumunuz, Sağlık Bilginiz,
Kabul etmeniz durumunda açık rızanız ilgili verilerin tutulmasının hukuki sebebini oluşturmaktadır.
Ayrıca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir

ZİYARETÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI, İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE AKTARIMI
Hizmetlerimizin yürütülmesi için gerekli olan çalışanlara yönelik başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
• Kamera Kayıtlarınız,
Fiziksel mekan güvenliği ile taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla işlenmekte; Kamera kayıt sistemi yöntemiyle elde edilmekte; Aktarım yapılmamaktadır.
Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” AFJET ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.
- ZİYARETÇİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verilerinizi sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak yazılı beyan, mail, kamera kayıtları aracılığıyla yukarıda yer verilen amaçlar ve AFJET’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AFJET’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi, -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;
• Kamera Kayıtlarınız,
6698 sayılı Kanun m. 5/f.2, f bendi gereği; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili verilerin işlenmesinin hukuki sebebini oluşturmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;
-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

4. KVKK GEREĞİ KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER
Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi, -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, “AFJET’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, AFJET’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, AFJET tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

5. VERİ GÜVENLİĞİ VE BAŞVURU HAKKI
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.afjet.com.tr” web adresindeki “AFJET AFYON JEOTERMAL ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU” nu doldurarak aşağıdaki yöntemler aracılığıyla iletebilirsiniz:

BAŞVURU YÖNTEMİYazılı Olarak BaşvuruE-Posta Yoluyla
BAŞVURU ADRESİAtatürk Cad. Eski Devlet Hastanesi Yanı 03200 Afyonkarahisar /Türkiyekvkk@afjet.com.tr
BAŞVURUDA GÖNDERİLECEK BİLGİZarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır, bu ifadenin yapılmaması durumunda talep işleme alınmayacaktır.
Not: Kimliğinizi tespit edici resmî belgeler talep edilebilir.
E-Posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır, bu ifadenin yapılmaması durumunda talep işleme alınmayacaktır.
Not: Kimliğinizi tespit edici resmî belgeler talep edilebilir.
İşletmemize kayıt için daha önceden vermiş olduğunuz e-posta adresi üzerinden talep yapmanız kimlik tespitini hızlandıracaktır.